Φάρμακα Αναπνευστικού συστήματος

Βλεννολυτικά

Strubelin syr 30mg/5ml FL X 200ml Λ.
Strubelin syr 30mg/5ml FL X 125ml Λ.
(Δραστική ουσία : Αmbroxol HCL)

Αντιβηχικά 
Devix syr 7.5mg/5ml FL X 200ml Λ.
(Δραστική ουσία: Butamirate citrate)
 

                  Δερματολογικά

Τοπικά κορτικοειδή
ΙΧΩΡ cr 0.025% TUBX30g Λ. 
ΙΧΩΡ cr 0.025% TUBX50g Λ.
ΙΧΩΡ cr 0.025% TUBX100g Λ.

ΙΧΩΡ oint 0.025% TUBX30g Λ.
ΙΧΩΡ oint 0.025% TUBX50g Λ.
ΙΧΩΡ oint 0.025% TUBX100g Λ. 
(Δραστική ουσία : Budesonide)
 

                  Σχετιζόμενα με το Ανοσολογικό σύστημα

Αντιισταμικά
 
Lora tab 10mg BTX21 Λ.
(Δραστική ουσία: Loratadine)
 

                   επόμενη σελίδα >>


    Έδρα:
Σόλωνος 5Α,15232 Χαλάνδρι - Εργοστάσιο: Αναβρυτής 5,11143 Αθήνα, Τηλ.(210)2025813,(210)2111527, Fax.(210)2111528