Καρδιαγγειακών παθήσεων

Υπολιπιδαιμικά
Ηobatolex f.c. tab 600mg ΒΤΧ30 Λ
(Δραστική ουσία : Gemfibrizil)
Lovatop tab 20mg BTX10 Λ.
Lovatop tab 40mg BTX10 Λ.
(Δραστική ουσία :Lovastatin)

Φάρμακα χορηγούμενα για την αντιμετώπιση της Μυοκαρδιοπάθειας
Minoa or. sol. s.d. 1g/single dose ΒΤΧ10vialX10ml Λ.
(Δραστική ουσία: Levocarnitine)

Αντιυπερτασικά
Pressuril tab 20mg BTX14 Λ.
Pressuril tab 20mg BTX30 Λ.
Pressuril tab 40mg BTX10 Λ
Pressuril tab 40mg BTX20 Λ
(Δραστική ουσία: Lisinopril Dihydrate)

Spidox tab 20mg BTX30 Λ.
(Δραστική ουσία: Νitrendipine)

Νιτρώδη και ανταγωνιστές ασβεστίου
Zidin or sol drop 20mg/ml FLX60ml
(Δραστική ουσία : Trimetazidine Dihydrochloride)
 

                   Φάρμακα κατά των Λοιμώξεων

Αντιμικροβιακά
Αmicasil inj sol 500mg/2ml vial Λ.
(Δραστική ουσία : Αmikacin sulfate)

Flociprin f.c.tab 500mg BTX10 Λ.
(Δραστική ουσία : Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate)

Thriostaxil f.c.tab 150mg BTX10 Λ.
(Δραστική ουσία : Roxithromycin)

 

                   << προηγούμενη σελίδα                   επόμενη σελίδα >>


    Έδρα:
Σόλωνος 5Α,15232 Χαλάνδρι - Εργοστάσιο: Αναβρυτής 5,11143 Αθήνα, Τηλ.(210)2025813,(210)2111527, Fax.(210)2111528